Konec oktobra smo skupaj z našim partnerjem, podjetjem SAP Hrvaška, v Zagrebu organizirali prvi FrodX Summit na Hrvaškem. Dogodek je bil namenjen vodjem marketinga in prodaje ter ljudem, ki se soočajo s sodobnimi poslovnimi izzivi – kako preoblikovati marketing in prodajo ter ju prilagoditi navadam potrošnikov, ki se v digitalnem in fizičnem svetu hitro spreminjajo.

Osrednja tema dogodka je bila okrogla miza, na kateri so gostje, ki so se že srečali z izzivi tovrstnih projektov, predstavili svoja razmišljanja in spoznanja. Mi smo jih nekaj zapisali na blogu.

Za uspešno digitalno transformacijo je potrebna sprememba kulture v organizacijah

Uporabniki oziroma stranke s svojimi hitro se spreminjajočimi navadami so tisti, ki podjetjem pravzaprav narekujejo potrebo po digitalni preobrazbi. Podjetja in organizacije se lahko na te spremembe dovolj hitro odzovejo le tako, da se osredotočijo na ljudi, razvoj njihovih kompetenc in spremembo kulture v podjetju. Slednja je, pa čeprav gre za enega od najpomembnejših dejavnikov, vse prepogosto prezrta. Ključno pri spreminjanju kulture v podjetju je, da zmorejo podjetja sprejemati tako uspehe kot tudi neuspehe ter da spodbujajo zaposlene k preizkušanju novih stvari v okvirih dogovorjenega tveganja. Zaposleni morajo videti, da lahko postanejo nosilci sprememb ter da so lahko za prevzem pobude tudi nagrajeni. Spodbujanje k inovativnosti je treba oblikovati od spodaj navzgor, vodstvo pa mora v tem procesu opolnomočiti zaposlene na vseh ravneh. Izkušnje kažejo, da podjetja, ki so uspešna v procesu transformacije, že kmalu prepoznajo pomembnost ljudi in jih vključijo v proces inoviranja in sprememb. V takih podjetjih se dobro zavedajo, da so napake sestavni del uspešnih projektov, namenjenih inovacijam.Na teh napakah se lahko vsi v podjetju veliko naučijo ter si naberejo ogromno izkušenj in uporabnih spoznanj. 

Donosnost naložbe ne sme biti glavni razlog pri odločitvi za vstop v digitalno transformacijo

Pri odločitvi za vstop v projekt digitalne transformacije ima donosnost investicije (ROI) prepogosto preveč pomembno vlogo, medtem pa premalo razmišljamo o tem, kakšno tveganje sprejemamo, če se projekta digitalne transformacije ne lotimo. Kako pomembno oziroma nujno je, da se podjetje loti digitalne transformacije, je odvisno predvsem od industrije, v kateri podjetje deluje. Bolj ko je panoga, v kateri podjetje deluje, spremenljiva, nujnejša je digitalna transformacija.

Vzemimo za primer svet glasbene industrije. Vinilne plošče poznamo že približno 100 let, kasete so prevladovale približno 50 let, zgoščenke pa približno 25 let. Shranjevanje glasbe v formatu MP3 se je začelo pred približno 15 leti, zdaj pa glasbo pretakamo. Večine načinov shranjevanja glasbe, ki jih pozna generacija milenijcev, danes ne uporabljamo več. Današnji otroci (generacija Z) ne poznajo nobenega od njih razen pretakanja. Zanimivo pri tem je, da hitrost oziroma stopnja spreminjanja poslovnega modela ni linearna, temveč eksponentna, v nekaterih panogah pa se spremembe dogajajo še veliko hitreje. Hitre spremembe, inovativni izdelki in privlačnejše storitve lahko pri strankah zelo hitro sprožijo prehod od enega ponudnika k drugemu.

Cilj digitalne transformacije ne sme biti digitalizacija obstoječih pristopov, temveč preizkušanje novih

Ključni dejavnik pri izvedbi projekta digitalne transformacije je izbira pravega partnerja. Podjetja si morajo vzeti dovolj časa in bolje spoznati partnerje, s katerimi želijo doseči spremembe v svojem poslovanju in se lotiti inovacij. Tehnologija sama po sebi ne prinese želenih rezultatov, če partner in naročnik v projektu digitalne transformacije ne posvetita dovolj časa iskanju inovacij, novih poslovnih modelov in novih produktov. Cilj digitalne transformacije naj ne bo usmerjen v digitalizacijo obstoječih procesov v trženju in prodaji, temveč v iskanje novih, drugačnih pristopov, ki podjetje razlikujejo od drugih. Če želi podjetje z digitalno transformacijo doseči drugačne rezultate, mora spremeniti pristop. Pri tem lahko partner z izkušnjami inoviranja na področju trženja in prodaje v projekt digitalne transformacije vnese popolnoma drugačno dimenzijo – pomaga razmišljati izven okvirov, prinese navdih iz različnih industrij, predvsem pa ni obremenjen z ustaljenimi načini dela ali omejujočimi pravili in železnimi navadami.

Povzetek

Digitalna transformacija je projekt, ki se pravzaprav nikoli ne zaključi. Gre za neprekinjen proces, ki vključuje nenehno izobraževanje ljudi in prilagajanje kulture v podjetju, kultura pa temelji na spodbujanju zaposlenih k podajanju predlogov za spremembe v poslovanju. Neuspehi pri preizkušanju novih pristopov morajo biti sprejeti kot nekaj, iz česar se lahko zaposleni in podjetje naučijo kaj novega in pridejo do novih spoznanj. Tehnologija ne sme biti glavni dejavnik pri projektih digitalne transformacije, temveč le orodje, ki ga izbrani partner skupaj z naročnikom uporablja za doseganje konkretnih poslovnih ciljev.

[email protected]