Jamranja o zaostrovanju tržnih razmer so marsikdaj le izgovor za nerazumevanje situacije, v kateri se je znašlo podjetje. 

Digitalizacija družbe, ki se kaže tudi z obsedenostjo ljudi z zasloni in novimi oblikami povezovanja, ni prinesla samo novih oblik druženja med ljudmi. Prinesla je tudi nov način pridobivanja in preverjanja informacij,  to pa počasi spreminja nakupne navade – tako potrošnikov kot poslovnih kupcev – in vpliva na obliko poslovanja. Posegla je v zvestobo – tako strank do podjetja, kot tudi zaposlenih. 

Potreba po fizičnem stiku ostaja bolj kot ne le še sredstvo za zmanjševanje nakupnih tveganj. Vedno večji del nakupne poti, pravzaprav celotnega življenjskega cikla stranke, poteka digitalno. A dejstvo je, da kljub vsemu živimo v hibridnem okolju – postali smo omni-prezentni – v digitalnem in fizičnem svetu obenem. To je del razloga, zakaj direktna komunikacija izpodriva pomen množičnih medijev. Zato je hitrost komunikacije in sposobnost razvoja odnosa s stranko skozi digitalne komunikacijske kanale veščina, ki jo mora osvojiti sleherno podjetje. 

Imate v vašem podjetju odgovor na te spremembe? 

Digitalizacija družbe zahteva tudi digitalizacijo vašega podjetja – vašega poslovanja in vaše zmožnosti razvijanja odnosov s strankami v digitalnem in fizičnem okolju hkrati. Na enoten način in v poenotenih procesih – najbolje v enotnem operacijskem sistemu za stranke. 

Če je bil v devetdesetih s stališča uvajanja informacijske tehnologije glavni fokus uvajanje ERP sistema in informatizacija računovodstva, desetletje kasneje prenos komunikacije na e-pošto in vzpostavljanje spletnih trgovin ter digitalno oglaševanje, se zdaj kopja lomijo na zmožnostih razvoja odnosa s strankami v hibridnem okolju in vsej njegovi pestrosti komunikacijskih kanalov, družbenih medijev in elektronskih komunikacijskih naprav. 

Osredotočite poslovanje na svoje stranke z operacijskim sistemom za delo s strankami 

Osrednji cilj naslednje etape informatizacije in digitalizacije vašega podjetja bo zagotovo vzpostavitev operacijskega sistema za delo s strankami. Njim je malo mar, kako poteka delo v vašem računovodstvu ali kako avtomatizirana so vaša skladišča. Jim je pa pomembno, kako enostaven je nakupni proces, kako prilagodljivi in učinkoviti ste pri izvajanju podpore, kako transparentni ste v sodelovanju z njimi in kako relevantna so  vaša tržna sporočila. Želijo biti slišani, ko jim nekaj ni všeč ali ko pohvalijo vašega zaposlenega. Zvestoba je pojem, o katerem ne razmišljajo. Želijo le potrditev, da je pri vas zanje bolje poskrbljeno kot pri vaših konkurentih. 

Če želite ostati v igri na dolgi rok, je izgradnja operacijskega sistema za stranke samo vprašanje časa. 

Operacijski sistem za stranke srednjih in malih podjetij si lahko privoščite:

  • brez predhodne naložbe in dolgotrajnega IT projekta,
  • brez dodatnih stroškov za vzdrževanje in podporo uporabnikom,
  • po najboljših praksah platforme HubSpot – najhitreje rastoče globalne platforme za obvladovanje marketinga, prodaje, podpore in e-commerca za srednja in mala podjetja v storitveni dejavnosti.