Game Changer (S02E01): Primož Lavrenčič – prenašalec tradicije vinorejstva na Vipavskem

Primož Lavrenčič

Vinar iz Vipavske doline, ki na posestvu Burja neguje tradicijo vinorejstva in s svojim pristopom vztrajno spreminja vinsko kulturo.

INTERVJUJI