Reinventing organizations: nova stopnja zavedanja in organiziranja za boljše delo.
Avtor:

Večina organizacij še danes deluje na način, ki so ga kot edinega pravega vzpostavile korporacije v prejšnjem stoletju. Hierarhično organizirano okolje, priprt pretok informacij, oddaljenost in nepovezanost med vodstvom in zaposlenimi – to so le nekatere značilnosti delovnih okolij, v katerih so mnogi ujeti. Raziskave na področju družboslovja, psihologije in organizacij so dokazale, da obstaja boljši način, in so ga organsko vpeljale različne organizacije v še bolj različnih profitnih in neprofitnih branžah. Delovna okolja, kjer se vzgaja poslanstvo in kjer vlada kultura zaupanja in sodelovanja (v nasprotju s kulturo tekmovanja), so se izkazala za bolj produktivna, kreativna in na koncu dobičkonosna, predvsem pa dolgoročno odporna na spremembe. Knjiga Reinventing organizations ponuja vpogled v takšna podjetja in ponuja praktične napotke, kako lahko sleherna organizacija stopi na pot k boljšemu delu.

»When trust is extended, it breeds responsibility in return. Emulation and peer pressure regulates the system better than hierarchy ever could.«