Britanski tednik The Economist je konec junija 2023 oblikoval posebno metodologijo, s katero so želeli izmeriti, kako intenzivno se podjetja, ki so vključena v indeks S&P 500, ukvarjajo z umetno inteligenco (AI). Zanimalo jih je recimo število patentov na področju AI, ki jih je prijavilo določeno podjetje. In število razpisanih delovnih mest, ki omenjajo AI. Pa prevzemi manjših podjetij, ki razvijajo rešitve z umetno inteligenco.

Ideja je preprosta. Obstaja visoka stopnja konsenza, da bo AI preoblikovala celotne industrije na podoben način, kot sta to storila prihod pametnih telefonov ali računalništvo v oblaku. Podjetja, ki bodo znala najbolj hitro in najbolj inovativno uporabiti novo tehnologijo, bodo sposobna povečati svoj vpliv, tržni delež in dobičke. Zanimivo pa je, da so pri merjenju ugotovili, da kar 70 podjetij (od skupno 500) zaenkrat ne kaže nobenih aktivnosti v zvezi s sistematično uporabo AI-tehnologij v svojem poslovanju. Govorimo o nekaterih večjih svetovnih podjetjih; manjša podjetja so še precej bolj pogosto nekoliko zadaj, ko govorimo o umetni inteligenci. Razlogi so lahko različni: pomanjkanje sredstev ali znanja, ovira je lahko kultura podjetja, včasih zaviralno deluje tudi vodstvo.

Vsi ti dejavniki sooblikujejo pripravljenost podjetja na sprejem in implementacijo AI-tehnologij (t. i. AI readiness). Velikokrat je to lahko proces, ki terja ogromno sprememb, prilagajanj v načinu dela in finančnih virov. V nadaljevanju smo za vas zato pripravili seznam vprašanj, s katerimi si lahko sami ustvarite grobo sliko zrelosti vašega podjetja za uporabo umetne inteligence.

1. Ali sploh zares potrebujemo AI-rešitve?

Morda je odgovor jasen: ne. Če vaše podjetje recimo proizvaja izjemno specifične izdelke za ozko skupino ljudi, če gre za visokocenovna ročna dela, personalizirane rešitve, nišne obrtniške proizvode, lahko dokaj hitro določite, če vam bo umetna inteligenca sposobna olajšati delo. Podvprašanje, ki si ga lahko zastavite na tem mestu, je: “Ali imamo specifičen problem, ki ga lahko rešimo s pomočjo AI?” Pri tem je dobro pogledati v različne oddelke podjetja: poslovno-analitska hiša McKinsey trdi, da bodo približno tri četrtine vrednosti, ki jo kreira AI, nastale na področjih raziskav in razvoja, programiranja, marketinga in podpore strankam. In prav v vsakem podjetju se morajo na tak ali drugačen način ukvarjati vsaj z zadnjima dvema.

2. Smo sploh pripravljeni na spremembe?

Če ste na vprašanji v prvi točki odgovorili pritrdilno in se zavedate, da vaše podjetje potrebuje umetno inteligenco, da bi ostalo konkurenčno (priložnost za še eno podvprašanje: “Ali zaradi AI že izgubljamo stranke, ki prehajajo h konkurenci?”), je zdaj čas, da ocenite svojo pripravljenost za transformacijo. Ali trenutna struktura podjetja omogoča resne spremembe? Ali se uporaba AI-tehnologij sklada s strateškimi cilji podjetja? Kako jih lahko podpre? Kako odprto za inovacije in spremembe je na splošno vaše podjetje? Morda boste ugotovili, da obstaja realna potreba po AI-rešitvah ravno v tistih oddelkih, ki so najmanj prožni in najmanj pripravljeni na kakršnekoli pretrese. Ocena stopnje transformacijske pripravljenosti je torej namenjena vzpostavitvi realistične ocene, kje in če sploh bi lahko podjetje začelo zmanjševati stroške, optimiziralo procese, povečalo učinkovitost ali pomagalo zaposlenim pri zmanjševanju repetitivnih nalog.

3. Kakšno je stanje naših podatkov?

Vsako nekoliko večje podjetje, ki vsaj deloma operira v digitalnem svetu, danes upravlja z različnimi spletnimi mesti, aplikacijami, družbenimi omrežji in sistemi za upravljanje informacij o kupcih. Z drugimi besedami: razpolaga z velikimi količinami podatkov. Kar je načeloma dobro. Več podatkov o naših strankah načeloma pomeni, da jih poznamo bolje in jih zato lažje nagovorimo v ustreznem kontekstu. Hkrati so podatki tisti, ki poganjajo umetno inteligenco in nam pomagajo do boljših izkušenj stranke. Vprašanje pa je, v kakšnem stanju vsi ti podatki dejansko so. So konsistentno oblikovani in urejeni? So ažurirani, brez zastarelih in irelevantnih podatkovnih podbaz? So popolni, brez manjkajočih vrednosti? So baze oziroma podatkovni silosi medsebojno povezljivi? Mnogi analitiki to vprašanje izpostavljajo kot lakmusov papir pripravljenosti podjetja na AI-tehnologije. Če podjetje ne razpolaga z lastnimi podatki ali če so ti podatki v slabem stanju, še tako napredne AI-rešitve ne bodo pripomogle k resničnim poslovnim preskokom.

4. Si to lahko privoščimo?

OK, ugotovili ste, da obstajajo realne potrebe po AI-asistenci. Zavedate se ključnih problemskih sklopov, ki bi jih lahko hitreje in bolje reševali s pomočjo umetne inteligence. Obstaja resnična želja po spremembah. A na žalost vedno obstajajo tudi finančne omejitve. Na voljo je sicer veliko brezplačnih AI-orodij, a ko govorimo o holističnem pristopu k spremembam na ravni srednje velikega ali celo velikega podjetja, ta običajno ne bodo zadoščala. Stroški recimo vključujejo plačila za sama orodja in rešitve ter njihovo implementacijo, čas vaših zaposlenih, ki ga bodo porabili za privajanje na nove tehnologije in procese, in morebitne nove strokovne sodelavce (data inženirje in razvijalce). Že od samega začetka mora zato biti jasno, kakšen je namen uvedbe AI-tehnologij ter kakšni so pričakovani donosi in kasnejši časovni in finančni prihranki.

Kako začeti z uvajanjem AI-tehnologij?

S pomočjo zgornjih štirih vprašanj je mogoče čez palec oceniti: realne potrebe po AI-tehnologijah, širšo transformacijsko pripravljenost (med zaposlenimi, vodstvom, na ravni organizacije), tehnično oziroma podatkovno pripravljenost ter finančno sposobnost podjetja, da spremembe zagotovi. Seveda pa to ne zadošča. V naslednjih korakih si je treba ustvariti precej bolj granularno podobo uvajanja umetne inteligence v podjetju. Tudi to je mogoče s pomočjo štiristopenjskega pristopa.

  • Določite specifičen problem oziroma ožje področje, kjer bi z AI lahko naredili najbolj opazne premike v najkrajšem času.
  • Opravite analizo stroškov in koristi, da si ustvarite dobro predstavo o konkretnih rezultatih, ki naj bi jih spremembe prinesle.
  • Oblikujte prožen pilotni program, s katerim boste lahko hitro (v mesecu do treh) ugotovili, če se resničnost sklada z vašimi pričakovanji.
  • Ocenite rezultate in identificirajte naslednja področja, na katerih bi lahko s pomočjo AI izboljšali poslovanje.   

Vsa podjetja ne razpolagajo z zadostnim znanjem za izvedbo tovrstnih projektov. V tem primeru se je pač treba obrniti na zunanje partnerje. V FrodXu imamo izkušeno ekipo, ki je sposobna pomagati pri uvajanju kompleksnih sprememb v podjetju. Specializirani smo za izboljševanje izkušenj strank. Marketing, prodaja in podpora strankam so področja, na katerih je s pomočjo AI mogoče narediti ogromno. Če želite, vam z veseljem pomagamo oceniti vaše zmožnosti, da z umetno inteligenco naredite korak naprej v podpori strankam.

Pošljite povpraševanje >>