V času globalne negotovosti, ko je prepoznavanje sprememb in prilagajanje nanje še posebej pomembno, lahko podjetja, ki se lotevajo digitalne transformacije, izboljšajo svoje možnosti za uspeh, če se tega lotijo celovito.  

McKinseyjeva raziskava kaže, da podjetja z inovacijsko kulturo beležijo večji izplen pri strateških tehnoloških naložbah kot njihovi konkurenti. Za zagotavljanje konkurenčne prednosti je ključno razvijanje poslovnih modelov in kulture, ki spodbuja inovacije. 

Glavni poudarki McKinseyjeve raziskave so:   

1. Kultura podjetja je glavni izziv

Usmerjanje kulture podjetja v inovativnost mora biti namerno in sistematično. McKinseyjeve pretekle raziskave so identificirale pet ključnih prioritet, ki jih lahko vodstvo sprejme za spodbujanje takšne kulture. Te vključujejo jasno opredelitev inovativnosti kot osrednje vrednote podjetja, podpiranje in nagrajevanje eksperimentiranja ter ustvarjanje občutka varnosti, da neuspeh ne bo imel negativnih posledic za kariero. 

McKinseyjeva zadnja raziskava pa je pokazala, da so organizacije z močno inovacijsko kulturo dvakrat bolj učinkovite pri razširjanju vpliva svojih digitalnih transformacij v primerjavi z organizacijami s šibko inovacijsko kulturo.  

Poleg tega je več kot polovica podjetij, osredotočenih na inovacije, v zadnjih dveh letih povečala naložbe v digitalne tehnologije. Morda še pomembneje – organizacije z inovacijsko kulturo vlagajo dvakrat več v inovacije ter raziskave in razvoj. Prav tako usmerjajo svoja tehnološka sredstva tja, kjer bodo imela največji poslovni učinek: pospeševanje konkurenčne diferenciacije in vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela. 

2. Tehnološka diferenciacija

Podjetja z močno inovacijsko kulturo uporabljajo tehnologijo bolje kot njihovi konkurenti. Več kot polovica teh podjetij uvaja tehnologije, ki jim omogočajo izkoristek prednosti mreženja, podobno kot na primer spletna tržišča (marketplaces) pomagajo e-trgovcem. Skoraj dve tretjini uporablja umetno inteligenco (AI) v svojih ključnih procesih, tako notranjih kot tistih, usmerjenih k strankam, da izboljšajo hitrost in natančnost.  

3. Preoblikovanje poslovnega modela

Podjetja za uspeh digitalne preobrazbe ne potrebujejo zgolj sposobnosti upravljanja podatkov in tehnologije, temveč morajo spremeniti tudi svoje poslovne modele. McKinseyjeva raziskava ugotavlja, da podjetja z naložbo v tehnologijo ustvarijo največ vrednosti, če se osredotočajo na inoviranje celotnega poslovnega modela.  

4. Merljiv učinek top inovatorjev

Top inovatorji poročajo o znatno višjem vplivu svojih inovacijskih prizadevanj na poslovne rezultate. So desetkrat hitrejši pri razvoju novih izdelkov v primerjavi s šibkimi inovatorji in šestkrat bolj uspešni pri širitvi novih poslovanj. 

Inovacijska kultura in strateške tehnološke naložbe so ključnega pomena za zagotavljanje prihodnje poslovne rasti in konkurenčne prednosti. Podjetja, ki uspešno integrirajo te elemente, ne samo izboljšujejo svoje poslovne modele, ampak tudi dosegajo izjemne poslovne rezultate.  

Za več podrobnosti toplo priporočamo branje celotnega članka, ki ga lahko najdete tu »