Pri storitvah, kakršne nudijo npr. elektro distributerji, ponudniki interneta, mobilne telefonije, televizije ipd., stranke praktično nikoli nimajo fizičnega stika s podjetjem. Kadar stopijo v stik s podjetjem, je to le preko e-pošte ali klica na klicni center, zato je sprejemnik klica in njegov odnos do stranke v njenih očeh eden od redkih, če ne ključni odraz podjetja. Eden od pogojev za uspešno delovanje podjetja pa je zadovoljstvo njegovih strank in na to bistveno vpliva uspešno delovanje klicnega centra.

Uspešnost klicnega centra se lahko meri z dveh pogledov. Prvi pogled je kvantitativen. Koliko klicev je odgovorjenih, koliko časa stranka čaka na operaterja, koliko časa porabi posamezen agent za klic ter koliko klicev opravi ipd. Sklepa se, da je bolj uspešen agent tisti, ki opravi več klicev, kar pomeni, da manj časa porabi za en klic. Vendar sklep ni nujno pravilen, dokler ne vemo, ali je stranka dobila iskane informacije, ali je bil problem rešen ali bo poklicala ponovno ipd. Šele informacija o zadovoljstvu stranke v kombinaciji s kvantitativnimi rezultati dela agenta lahko daje realno sliko o njegovi uspešnosti.  Prav to informacijo vodja klicnega centra dobi z uporabo storitve Instantfeedback. Ko se klic zaključi, se stranki v 10 minutah po klicu pošlje SMS-sporočilo, kjer se jo povpraša po zadovoljstvu. Glede na njen odgovor se jo pozove še k oddaji komentarja ocene.

Z uvedbo storitve Instantfeedback lahko podjetje dobi verodostojne in direktne informacije, o tem, kako jih vidijo stranke. S tem ni več možnosti, da bi zaradi posameznih bolj odmevnih dogodkov delo nekoga ovrednotili nepravično. Zagotovo ima vsakdo kdaj slab ali pa morda izredno dober dan, vendar pa se z reprezentativnim številom zbranih odzivov strank, naj bo to 300, 500 ali 1000, slab dan ne more več odražati v oceni njegovega dela.

S spremljanjem trendov zadovoljstva strank vodja klicnega centra stalno skrbi za najvišjo raven kakovosti dela. Dnevno preverjanje odzivov strank ter v primerih, ko je bil agent »neuspešen«, nadaljnje preverjanje, kaj se je zgodilo, omogočata ustrezno in hitro reakcijo. Tako vodja klicnega centra redno dobiva informacije, katere člene v njihovih procesih je treba razvijati oz. jim posvečati dodatno pozornost.

V današnjem svetu so največ vredne informacije, saj nam, če so pravočasne in kakovostne, omogočajo hitre reakcije in prilagajanje zahtevam trga ali naših strank. Mnogo lažje je delovati in se ustrezno odzivati, če tiste prave informacije ne gredo mimo nas. In le te zagotavlja Instantfeedback.

[email protected]