Se vam zdi, da me je spet nekaj obsijalo? Če bi ta trenutek sedel v gimnazijskih klopeh, tega najverjetneje ne bi upal izjaviti. Šolniki povečini spremljajo razvoj s precejšnjim zamikom in matura je le matura. A glede na to, da sem že pred leti, ko je Apple v iPhone vgradil Siri, napisal zapis, kako bo slovenščina prej ali slej izumrla, je precej očitno, da nimam prav veliko zadržkov pri razpravah o slovenščini.

Poslanstvo tržnika – vsebine ali izbira pravih kanapejev za dogodek?

Poslanstvo tržnika je precej enostavno. S svojimi vsebinami in sporočili mora prepričati nekoga k nakupu.

In zakaj ljudje kupujemo? Ker imamo cilj, ki ga želimo uresničiti. A ni tako enostavno. Svojih ciljev morda še nismo prepoznali. Morda ne vidimo poti, kako jih lahko uresničimo. Morda se še ne zavedamo, koliko izgubljamo, ker se nismo že zdavnaj lotili uresničitve svojega cilja.

Jasno – vloga tržnika je, da nam kot potrošniku ali odločevalcu v podjetju s svojimi vsebinami pomaga osvetliti vse skupaj, nas aktivirati in pospešiti naše nakupne odločitve. Drži?

Uspeh tržnih sporočil je danes lahko mnogo bolj predvidljiv kot pred leti 

Tržnikovo poslanstvo se skozi čas pravzaprav ne spreminja. Spreminjajo se zgolj tehnike, kako ga lahko uresniči. Poslanstvo tržnikov je ustvarjati prava sporočila. Sporočila, ki morajo zadeti točno določena ušesa in ta morajo sporočilo sprejeti na način, da uresničijo prej navedeno pot k nakupni odločitvi. Da bi to dosegli, si moramo znati odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj o potrebah kupca in predvsem predvideti pot nakupne odločitve. Še bolj kot to pa moramo vedeti, kdaj, kje in zakaj je tak kupec dovzeten za poslušanje …

Dejstvo je, da smo najbolj dovzetni za »poslušanje« takrat, ko smo angažirani. Angažirani razumem kot iniciativni, z akcijo osredotočeni k uresničitvi cilja. Povedano po domače – na Googlu nekaj iščemo, ga sprašujemo. Morda smo v fazi, ko poskušamo oblikovati svoj cilj, morda že iščemo poti k njegovi uresničitvi. Morda iščemo argumente, zakaj lahko še počakamo z uresničitvijo svojega cilja ali pa koliko izgubljamo, ker ga še nismo uresničili.

SSKJ so zamenjala Googlova orodja, kreativci pa se zdaj radi prodajajo za analitike

Drži vse to? Seveda drži! Zato najuspešnejši tržniki današnjega časa prekleto dobro vedo in ves čas raziskujejo, kaj njihovi možni kupci sprašujejo Google. Kaj jih zanima? Kakšne iskalne pojme pri tem uporabljajo? Koliko so ti iskalni pojmi vredni? Kam najpogosteje vodijo?

O, ja – Google in spletna skupnost sta danes tista, ki tekstopiscu izbirata besede, ki jih lahko ali pa jih je pametno uporabiti pri pripravi tržnega sporočila. Če seveda želimo, da nam Google nanj pripelje angažiranega kupca, ki raziskuje.

O, ja – minili so časi, ko se je listalo po SSKJ in iskalo pravo slovensko besedo.

[email protected]